Připojena obec Dolany
Wednesday, 25 February 2009 00:10
Přes drobné prvotní problémy bylo dne 31.1.2009 zprovozněno připojení obce Dolany. V místě byla vybudována dvě nová AP a v první vlně bylo připojeno dvanáct nových členů. Zmíněná dvě nová AP byla zanesena i do mapy